EVRY Sverige

EVRY er den største leverandøren av IT-tjenester for små og mellomstore bedrifter i Sverige. Selskapet har også en sterk posisjon i Enterprise-segmentet både i offentlig sektor og i en rekke bransjer i privat næringsliv.

Det svenske markedet er drevet av den digitale transformasjonen som både offentlig sektor og privat næringsliv gjennomgår. EVRY tilbyr sine kunder effektiv drift, modernisering av forretningsprosesser og løsninger som gir digitale fortrinn.

Våre kunder etterspør rådgivere med ekspertise innen egen bransje og virksomhet. EVRY har høy forretningsforståelse og teknologikompetanse innenfor de fleste bransjevertikaler. Vi tilbyr en rekke bransjespesifikke løsninger og et bredt spekter av tjenester innen konsulentvirksomhet, løsningsleveranser og IT-drift.

Gjennom de regionale avdelingene ønsker EVRY å ta fullt ansvar for kunders IT-investeringer, fra å identifisere behov til gevinstrealisering og resultatoppfølging. 

Vår forretningsmodell møter markedets sterke etterspørsel etter samarbeidspartnere med høy lokal bransjekunnskap, og som er konkurransedyktig på pris og kvalitet. 

EVRY har bred erfaring og sterk kompetanse på virksomhetskritiske tjenester, blant annet driftstjenester, lagring, applikasjonsdrift, servicedesk, og nettverksdrift med kommunikasjon.

EVRY Sverige har en unik regional posisjon og tilbyr alt fra strategisk rådgivning og konsulenttjenester, til helhetlige løsninger og driftstjenester. Vi fortsetter å styrke og utvikle vår lokale profil og forretningsmodell, tilpasset de forskjellige lokasjonene. EVRY Sverige er tilstede i 25 byer og har leveransekraft til å betjene både små, mellomstore og store kunder. 

Fredrik Almén tok over som konserndirektør for EVRY Sverige i november 2015. 

Strategi og satsningsområder

Segmentene Norge og Sverige har blitt mer strømlinjeformede gjennom 2015. Det betyr bedre samarbeid og samkjøring på tvers av landene, ikke minst hva gjelder utvikling av tjenestetilbudet. EVRY Sverige skal intensivere satsningen på tjenesteområdene digital transformasjon, applikasjonsforvaltning, virksomhetsløsninger, analytics, automatisering, informasjonslogistikk, tingenes internett og mobilitet. For å møte kunders behov og tilpasse oss utviklingen i markedet, vil outsourcing-leveransene i større grad skje gjennom EVRY Global Delivery. 

Satsningen på driftstjenester er ytterligere forsterket gjennom IBM-avtalen som ble inngått i oktober 2015. 

EVRY Sverige er godt posisjonert for fremtidig vekst. Vårt sterkeste konkurransefortrinn er å koble sterk lokal kunnskap og tilstedeværelse med våre internasjonale utviklingsressurser.

Satsningsområder i det svenske markedet

Mobilitet
Teknologi knyttet til mobilitet kan gi store forretningsmessige fordeler. Vårt mål er å skape smidige og konkurransedyktige mobilitetsløsninger som støtter våre kunders virksomhetsstrategier og behov. EVRY tilbyr livssyklusløsninger som håndterer alt fra innkjøp og logistikk, til distribusjon, enhetsadministrasjon og støtte. Livssyklusadministrasjon bidrar til økt effektivitet og redusere kostnader. Blant kundene er Svevia, Handelsbanken og fylkeskommunen i Värmland.

Offentlig sektor 
Offentlig sektor står overfor et betydelig digitaliseringsbehov, blant annet for å øke produktiviteten og bedre dialogen med innbyggerne. Dette samtidig som kvalitetskravene øker. EVRY bistår både stat og kommune med å løse disse utfordringene gjennom moderne og effektive IT-løsninger. Blant kundene er Skatteverket, Vellinge kommune, Energimyndigheten og e-Hälsomyndigheten. 

Helsesektoren 
EVRY har bred erfaring innen helse- og velferdssektoren. Vi tilbyr integrerte tjenester som hjelper både helse- og velferdsbedriftene og pasientene. Våre medarbeidere tilbyr IT-tjenester av høy kvalitet og skaper merverdi gjennom solid bransjekompetanse. Blant kundene er Sussa (fylkeskommunene i Sörmland, Blekinge, Västerbotten og Västernorrland, samt primærhelsetjenesten i Örebro), Akademiska Sjukhuset og fylkeskommunen i Uppsala.

Sikkerhet 
EVRY har høy kompetanse på IT-sikkerhet og er en attraktiv samarbeidspartner når det gjelder drift og avanserte sikkerhetstjenester. Vi har kunnskapen som kreves for å utvikle robuste og sikre IT-miljøer. EVRY sikrer konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Blant kundene er Riksbanken og FMV.

Retail
EVRY har tung erfaring og bransjekunnskap innen handel og e-handel. EVRY Sverige har blant annet utviklet Bilias e-handelsløsning som er et av EVRYs største e-handelsprosjekter noensinne. Digitalisering står sentralt på agendaen hos Bilia, og dette er et av selskapets høyeste prioriterte prosjekter. Blant kundene er Bilia og Systembolaget.

Primærnæringer 
EVRY har en rekke kunder innen primærnæringene og er særlig godt posisjonert innen skogsindustrien, hvor det er utviklet en egen bransjeløsning. Vi bidrar til å øke industriens konkurransekraft med effektive virksomhetsprosesser og IT-løsninger som sikrer god administrasjon. Blant kundene er Skogsam og Ingarps trävaror.

Transport og logistikk 
For aktører innen transport og logistikk er EVRY mer enn en leverandør, vi er en partner gjennom hele verdikjeden, fra virksomhetsutvikling til effektivisering. Vår bransje-ekspertise kombinert med vår kompetanse på mobilitet, utvikling og drift, gjør oss godt posisjonert i dette markedssegmentet. Blant kundene er Göteborgs Lastbilscentral og SL.

Prosess- og produksjonsindustrien 
For å være konkurransedyktig må virksomheter i prosess- og produksjonsindustrien øke produktiviteten gjennom å forbedre sine forretningsprosesser. IT spiller en viktige rolle i dette arbeidet. EVRY har lang erfaring med å bistå svenske industriselskaper med innovasjon, raskere endringstakt, høyere produktivitet og effektiv logistikk. Blant kundene er Theofils, Bufab og NCC.