EVRY Norge

EVRY leverer innovative og forretningskritiske løsninger til landets største virksomheter i både offentlig og privat sektor samt til en betydelig del av SMB-markedet. Blant selskapets fokuserte bransjer er forsikring, helse, kommune, stat, industri & produksjon og olje & gass. EVRY har en fleksibel leveransemodell og er representert i mer enn 20 norske byer.

Norske virksomheter står foran store endringer, drevet av rask teknologi- og markedsutvikling. Nyvinninger innen områder som automatisering, tingenes internett, kognitive systemer, robotteknologi, virtual reality og 3D-printing inspirerer til nytenkning. Utviklingen drives også av innovasjonsakseleratorer som mobilitet, big data, analytics og skytjenester. Halvparten av IT-investeringene på infrastruktur og programvare vil ifølge IDC innen utgangen av 2018 brukes på skybaserte løsninger. 

Med mange års innsikt og erfaring i så vel teknologi som bransjeløsninger realiserer EVRY digitale gevinster hos kundene. Vi moderniserer forretningsprosesser og effektiviserer IT-drift. EVRY står bak en rekke innovasjoner som har endret og forenklet folks måte å bruke tjenester i samfunnet på. I dag har EVRY ansvaret for omtrent en tredel av alle IT-tjenesteleveranser i Norge. Selskapet har ambisjoner om ytterligere vekst.

EVRY har en strategi som inkluderer fokus på de utvalgte bransjene forsikring, helse, kommune, stat, industri, produksjon, olje og gass og SMB-segmentet. Innen hvert område er selskapet totalleverandør av IT-tjenester gjennom hele verdikjeden. Fra drifts- og infrastrukturtjenester til virksomhetssystemer, applikasjoner, konsulenttjenester, samhandlingsløsninger og innovasjonsstøtte. Vi har dedikert personell med dyp faginnsikt og kompetanse i hver bransjevertikal. I tillegg har vi et unikt partnernettverk som sikrer kundene tilgang på ledende teknologi, spisskompetanse og fleksibilitet til å velge den beste løsningen for virksomheten. 

For å synliggjøre selskapets kompetanse og ressurser innen teknologi og forretningsutvikling, har EVRY etablert Centers of Excellence (CoE) der selskapets fremste kompetanse innen områder som Digital Transformasjon og Applikasjonsforvaltning er samlet. Gjennom CoE vil kundene få enklere tilgang til ledende kompetanse på viktige fagområder som kan akselerere kundens gevinstrealisering av IT-investeringene. 

Satsningsområder i det norske markedet

Forsikring
EVRY er en ledende leverandør til forsikringsbransjen, hvor vi bistår med rådgivning, løsninger og driftstjenester. Vi bistår etablerte og nye forsikringsselskaper innen skade, liv og pensjon ved å øke deres konkurransekraft gjennom digitalisering og forbedring av kundeopplevelsen. Blant kundene er Gjensidige, Storebrand, KLP og Nordea Liv.

Helse
Bransjekompetanse er meget viktig innen helsesektoren. Med visjonen «av klinikere for klinikere» har EVRY et stort og kompetent team som jobber med å utvikle løsninger som forbedrer helsesektoren. E-Resept, elektronisk kurve og medikasjon, interaktiv henvisning og rekvisisjon fra fastlegene til sykehusene, er blant løsningene EVRY leverer. Blant kundene er Helsedirektoratet, alle helseregionene og noen private sykehus. 

Kommune
Majoriteten av Norges kommuner styrer sine prosesser med ERP-systemet UNIT4 og saks- og arkivløsningene Ephorte og ESA, levert av EVRY. EVRY er markedsledende innen kommunesektoren og bistår de fleste av landets kommuner og fylkeskommuner med å bedre tjenestetilbudet, automatisere dialogen med innbyggerne og standardisere og effektivisere eksisterende løsninger.

Stat
Offentlig sektor har en tydelig og ambisiøs digital agenda for fornying, forenkling og forbedring av offentlig forvaltning og tjenestetilbud. Vår visjon er å levere lønnsomme og innovative prosjekter som bidrar til digitalisering og effektivisering av Norge. Vi har betydelig erfaring og kompetanse fra offentlig sektor og bidrar til å realisere regjeringens mål om digitalisering av offentlig sektorer og av tjenester til innbyggerne ved leveranse av virksomhetskritiske løsninger. Blant kundene er Skattedirektoratet, Statens Vegvesen, Stortinget, NSB, Jernbaneverket og Statsbygg. 

Industri og produksjon 
I mer enn 40 år har EVRY bistått norsk industri og produksjon med innovasjon, raskere endringstakt og høyere produktivitet. I et stadig mer globalisert produksjonsmarked skjerpes kravene til effektiv logistikk, og vi tilbyr ulike løsninger som gir konkurransefortrinn. Blant kundene er Norsk Hydro, Nammo og Orkla. 

Olje og gass
Vårt kompetansemiljø for olje- og gassindustrien er lokalisert i Stavanger, med forgrening til våre lokasjoner i Porsgrunn, Bergen og landet forøvrig. Robusthet, brukervennlighet og funksjonsbredde i arbeidsverktøy er essensielt for sektoren. Vår målsetning for olje- og gassindustrien er å skape merverdi gjennom å levere teknologi og rådgivning som styrker kundenes konkurranse- og tilpasningsevne i takt med svingningene i oljepris. Blant kundene er Aibel, Gassco, Oljedirektoratet, Petoro og Centrica E&P Norway.

Små og mellomstore bedrifter 
EVRY har en ledende posisjon i SMB-segmentet, hvor vi tilbyr helhetlige og kostnadseffektive løsninger. Gjennom en omfattende regionalstruktur har vi dedikerte team som kjenner de muligheter og utfordringer lokalt næringsliv står overfor. Blant kunder er Norsk Tipping, Boligpartner, Pronova, Virke, Servicegrossistene, Vita, Vinmonopolet og Toyota.