Vi introduserer EVRY Strategic Design Lab

Digital transformasjon påvirker alle industrier. Dagens forretningsmodeller og strategier vil i mange tilfeller trenge en revisjon. For å håndtere dette introduserer vi EVRY Strategic Design Lab. Dette er en satsning for å identifisere, skape og levere verdi for våre kunder ved å kombinere kompetanse på forretningsutvikling, bransjeerfaring, designtenking og digitale muskler.

Endringene kommer tett og raskt. Ny konkurranse kan komme fra helt nye aktører og muligheter kan oppstå på helt nye områder. De endringene virksomheter møter i dag er følgelig mer komplekse, men gir samtidig et vesentlig større potensial for innovasjon og vekst. Digitalisering er en endringsreise som vil kunne transformere alle deler ved en virksomhet. Fra forretningsmodell og strategi til ansatte, partnere og kanskje aller viktigst; hvordan kunder oppfatter sine behov og verdien av det som tilbys, og hvordan de rangerer sin kundeopplevelse.

Digitalsieringsreisen vil påvirke hvordan man betjener kunder, hvordan produkter og tjenester utvikles og markedsførers, og hvordan organisasjonen er satt opp og drives.

For å etablere bærekraftige digitale fortrinn i dagens radikalt endrede forretningsverden bør store virksomheter utvikle sine forretningsstrategier gjennom en designledet tilnærming.

For å støtte våre kunder med dette har vi etablert EVRY Strategic Design Lab. Dette har vi gjort i samarbeid med Method, et prisvinnende internasjonalt selskap innen experience design. Sammen anvender vi design som et verktøy for nytenkning om hvordan kunder skal kunne identifisere nye kilder til verdiskapning og hvordan de skal skape digitale fortrinn.

Designtenkning er en metodikk basert på problemløsning, som er ideell for å løse komplekse forretningsdilemmaer. Vi jobber i skjæringspunktet mellom forretningsstrategi, teknologi og design, og setter sluttkunden i sentrum for utfordringene vi skal løse – og mulighetene vi ønsker å skape.