Fra styrerommet

Årsrapport 2015

Styret i EVRY

Eirik Bornø

Ansattvalgt styremedlem

Erfaring: Arbeider til daglig som hovedtillitsvalgt i Negotia i EVRY, og har mange års erfaring som systemprogrammerer på DB2. Han har også vært eiendomsforvalter i selskapet, og er nå nestleder i Negotias forbundsstyre.

Utdanning: ADB-kandidat fra den Polytekniske høyskolen, er utdannet innen Human Resource Management (HRM) og arbeidsrett fra Høyskolen i Buskerud.


Louise Sondergaard

Aksjonærvalgt styremedlem

Erfaring: Medlem av Apax Tech & Telco team. Hun begynte i Apax i 2014 og holder til i London. Tidligere har hun arbeidet for McKinsey i London, der hun primært arbeidet med restrukturering, transformasjon og strategi.

Utdanning: Sivilingeniør fra London Business School (with distinction) og en BSc i International Business fra Copenhagen Business School.

Ellen de Kreij

Aksjonærvalgt styremedlem

Erfaring: Medlem av Apax Investor Relations team i London, og har særlig fokus på europeiske investorer. Hun er ansvarlig for gjennomføringen av Apax sitt bærekraftprogram. Hun begynte i Apax i 2002 som direktør for Deal Generation og ble direktør for Investor Relations i 2010.

Utdanning: Mastergrad i Civil Law fra det nederlandske universitetet i Leiden og en MBA fra Harvard Business School.

Francisco Menjibar

Aksjonærvalgt styremedlem

Erfaring: Principal i Apax Tech & Teleco team. Han kom til Apax i 2010 og er basert ved London-kontoret, hvor han fokuserer på teknologi- og telekommunikasjonssektorene. Han har tidligere arbeidet for private equity- selskapet Magnum Industrial Partners og det internasjonale konsulentselskapet Oliver Wyman.

Utdanning: MSc i Computer Science fra Centro Politécnico Superior de Zaragoza (Spania) og en MBA fra The Wharton School of the University of Pennsylvania.

Salim Nathoo

Styreleder

Erfaring: Partner i Apax Tech & Telco team som holder til i London. Han begynte i Apax
i 1999 og er spesialist innen teknologi og telekommunikasjon. Før han kom til Apax var Nathoo konsulent i McKinsey der han spesialiserte seg innen rådgivning til klienter i telekomsektoren.

Utdanning: MBA fra INSEAD og en MA i matematikk fra University of Cambridge.

Rohan Haldea

Aksjonærvalgt styremedlem

Erfaring: Partner i Apax Tech & Telco team. Han har arbeidet i Apax siden 2007 og
holder til i London. Før han kom til Apax var han Associate i Bain Capital ved deres nordamerikanske private equity-divisjon i New York. Der spesialiserte han seg på analyse og gjennomføring av transaksjoner i industriell-, logistikk- og detaljhandelssektoren. Haldea har også erfaring som konsulent i McKinsey i India.

Utdanning: MBA fra Harvard Business School og en bachelor i Technology, Manufacturing Sciences and Engineering fra Indian Institute of Technology, New Delhi.

Göran Lindahl

Aksjonærvalgt styremedlem

Erfaring: Styreleder i IKEA Greentech AB og LivSafe Group, og styremedlem i INGKA Holding BV. Direktør og administrerende direktør i det globale teknologi- og ingeniørkonsernet ABB Ltd fra 1997 til 2000, og har over 30 års erfaring fra ulike stillinger i ABB-gruppen. Lindahl har tidligere sittet i styret til Atlas Copco AB, EI du Pont de Nemours and Company, Sony Corporation, Ericsson og Saab. Han har også vært spesialrådgiver for FNs generalsekretær Kofi  Annan.

Utdanning: Mastergrad i elektroteknikk fra Chalmers University of Technology i Gøteborg.

Jan Dahlström

Ansattvalgt styremedlem

Erfaring: Senior prosjektleder i EVRY. Han har også hatt styreverv i enkelte børsnoterte svenske selskaper.

Utdanning: Medisin ved Universitetet i Göteborg og innen Business Engineering ved IHM.

Ingrid Lund

Ansattvalgt styremedlem

Erfaring: Ansatt som seniorkonsulent og har jobbet innen IT-sektoren siden 1985 med stillinger i både privat og offentlig sektor. Hun har tidligere vært aktiv i styret til EDB Norge, EDB ASA, og som vararepresentant i styret for Telenors Pensjonskasse.

Utdanning: Grunnleggende utdanning innen rettsvitenskap og jus.

Ola Hugo Jordhøy

Ansattvalgt styremedlem

Erfaring: Sjefskonsulent for Mobility and Communication i EVRY. Han har mange års erfaring innen IT og telekom. Jordhøy er leder av Teknas bedriftsgruppe i EVRY.

Utdanning: Han er utdannet sivilingeniør innen elektroteknikk fra NTNU og har også pedagogisk utdanning for sivilingeniører.

Eierstyring og selskapsledelse

EVRY praktiserer god eierstyring og selskapsledelse som styrker tilliten til selskapet og bidrar til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med prinsippene for eierstyring og selskapsledelse er å klargjøre rollefordelingen mellom eiere, selskapets styre og dets ledelse, utover det som følger av lovgivningen. 

EVRY Eierstyring og selskapsledelse 2015 pdf0.4MB

Styrets årsberetning 2015

Året 2015 har vært preget av sterk omstilling av EVRYs virksomhet både i Norge og Sverige. Målet har vært å kostnadseffektivisere driften i balanse med selskapets markedsposisjon og veksttakt. Effektiviseringen forventes å gi resultater allerede i 2016.

EVRY Styrets Årsberetning 2015 pdf0.5MB