Nye våpen mot lave oljepriser

Med Envisions bransjeledende analyseløsninger og skybasert datakraft, utvikler EVRY morgendagens analysemuligheter for oljeindustrien.

Når oljeprisen raser, søker olje- og gasselskapene nye måter å effektivisere og redusere kostnadene på. Bransjens umettelige behov for datakraft gjør nettskyen attraktiv både når det gjelder tilgang på kapasitet og kostnadsbesparelser. 

Skybasert oljeleting

Olje- og gassindustriens analyser krever tilgang til oppdaterte høykvalitetsdata, behandling på spesialutviklet programvare i millionklassen, og ikke minst kraftige datasystemer. 

Gjennom PetroPortalen, som EVRY har utviklet, får de 70 olje- og gasselskapene som opererer på den norske kontinentalsokkelen tilgang på høykvalitets rådata fra den nasjonale Diskos-databasen. Dette gir selskapene tilgang til lete- og utvinningsrelatert informasjon som seismikk- og navigasjonsdata, brønndata, produksjonsdata, og avanserte applikasjoner for å behandle dataene. Dette i samme standardiserte og brukervennlige brukergrensesnitt. 

Envision leverer spesialutviklede løsninger for dataanalyse innen olje- og gassindustrien. I 2015 ble også selskapets applikasjoner for seismisk analyse og reservoarmodellering tilgjengelige gjennom PetroPortalen. 

PetroPortalen er basert på nettskyen og gir enkel, sikker og kostnadseffektiv tilgang på grafikk- og prosesseringsintensive applikasjoner og tjenesteprogram for analyse av olje- og gassdata. Ved alltid å levere oppdaterte høykvalitetsdata og avanserte applikasjoner til konkurransedyktig pris, eliminerer PetroPortalen kostbare og tidkrevende prosesser for brukerne. Gjennom PetroPortalen kan tilbudet til kunden tilpasses etterspørselen både når det gjelder bredde og omfang.

– Kombinasjonen av Envisions faglige ekspertise og EVRYs leveranseevne i dette markedssegmentet gjør at vi til tross for lave oljepriser ser fremtiden lyst i møte, sier Åge Løklingholm, General Manager, Envision Data Management. 

Kapasitet etter behov

Brukerne slipper store grunninvesteringer i data og applikasjoner og betaler bare for den datakraften de bruker, samtidig som leveransen av datakapasitet justeres etter brukerens behov. 

Norsk oljeindustri har drevet bransjeledende innovasjon gjennom mange tiår. Gjennom tett samarbeid med partnere som Envision er EVRY på vei til å sette standarden for en mer effektiv måte å analysere data på i oljeindustrien.