Når lånekundene overtar bankens jobb

EVRYs Self Service Lending Solution har hjulpet BN Bank med å flytte lånesøknads-utfyllingen fra banken til kundene. BN Bank sparer tid og ressursbruk og kundene setter pris på enkelheten i tjenesten, som krever færre registreringer og skjemaer. 

Lånesøknader er et skjemavelde som krever både tid og konsentrasjon. Hver søknad skal registreres i utlånssystemet og gjennomgå scoring, prising og sjekkes mot eksterne registre, før den innvilges eller avslås. 

BN Bank tilbyr sine kunder en enklere og smartere nettbasert lånesøknad der kunden gjør mer informasjonsinnlegging selv. Samtidig har banken bygget opp en mer automatisert behandlingsprosess.

Automatisering

EVRYs Self Service Lending Solution tilbyr markedsledende automatisering. Søknadsskjemaet er enkelt og intuitivt, og innebygde kontroller og forretningslogikk sorterer ut de søknadene som ikke tilfredsstiller kravene. For de søknadene som aksepteres for videre behandling, blir de aller fleste registreringer og kontroller utført automatisk.

I tillegg til å digitalisere søknadsutfyllingen innførte BN Bank samtidig tilleggsfunksjoner som sikker identifisering (BankID), dynamisk renteberegning og automatisk innhenting av søkerens formue- og gjeldsinformasjon til banken. Dette ga ytterligere forenkling av låneprosessen.

Populær bankinnovasjon

Lånesøknader som ikke blir innvilget tjener banken ingenting på. Det å automatisere søknadsutfyllingen og flytte den til kunden gir derfor i seg selv en effektiviseringsgevinst. Samtidig opplever kunden større kontroll over egen søknad. 

Det tok ikke lang tid før tjenesten ble en populær nyhet blant kundene og selvbetjent lånesøknad har gjort det mer attraktivt å søke lån enn før. 

Bankens egne tall indikerer at kundene virkelig setter pris på enkelheten i tjenesten og at det kreves færre registreringer og skjemaer.

– For oss i BN Bank betyr dette at banken ikke bare mottar flere lånesøknader, men også at vi kan behandle alle søknader mer effektivt. EVRYs Self Service Lending Solution sorterer ut mange av de som ikke innvilges, slik at vi kan bruke tid på søknader som vil kunne resultere i innvilgede lån og nye kundeforhold, sier Bård Kvam, avdelingsleder for lån og sparing i BN Bank.

– I tillegg er tiden som brukes på de innvilgede søknadene vesentlig redusert. En stor del av arbeidet med registrering, scoring, prising og kontroller mot andre systemer blir nå gjort automatisk, legger han til.