Enklere hverdag for passasjerer og konduktører

Med en mobil billettsalgløsning utviklet av EVRY digitaliserer NSB konduktørenes oppgaver. Med 1 300 håndholdte terminaler kan konduktørene yte bedre og raskere service til passasjerene. 

– Gode salgsløsninger er svært viktig for NSB, av hensyn til våre kunder, våre ansatte og vår mulighet til effektiv og sikker drift, sier Kristin Kjøge Jansson, ansvarlig for digital utvikling i NSB Persontog. 

De nye, mobile salgsterminalene for billettsalg skal bidra til at NSB når sine forretningsmål innen kundeservice, effektiv billettkontroll og krav til sikkerhet ved betaling. 

Enklere og raskere

Løsningen er utviklet i et prosjekt mellom NSB og EVRY. NSBs konduktører tar fortløpende i bruk den nye billettsalgsløsningen ombord i tog over hele landet . Tilbakemeldingene forteller om en løsning som er enklere og raskere.

Løsningen består av en ny, intuitiv salgsapplikasjon som er spesialtilpasset konduktørenes hverdag. De får nødvendig robusthet og brukervennlighet når de selger billetter, skanner reisekort eller når de utsteder gebyrer. Løsningen er online og konduktørene kan ta imot betaling via alle typer betalingskort. 

Avtalen er et ledd i å drive NSBs digitalstrategi fremover og gi merverdi for kundene. 

EVRY bidrar til effektivisering og forenkling i offentlig sektor og er opptatt av at IT-investeringer skal gi verdi. Mobilt billettsalg gir NSB et digitalt løft. Løsningen er et godt eksempel på den verdiskapning digitalisering av prosesser gir både virksomheter og samfunnet. 

Løsningen er levert av EVRY i samarbeid med Verifone Norway AS og Lexit AS.

Fakta om løsningen:

  • Beløpet blir trukket fra kundens konto umiddelbart.
  • Langs strekninger med dårlig dekning er reserveløsning tilgjengelig. Straks systemet blir online, overføres betalingstransaksjoner. 
  • De nye mobile terminalene leser også QR-koder. For kontroll av hjemmeutskrift (PDF-billett) og billett på app, kan konduktøren raskt og enkelt scanne koden og verifisere at billetten er gyldig. 
  • Løsningen leser reisekort raskere enn før. 
  • Kontrollører kan med den nye løsningen skrive ut kvittering på stedet.