Årsregnskap med noter

Hovedtall for forretningsområdene

2012 - 2015

NOK mill  2015  2014  2013  2012 
EVRY Financial Services           
Driftsinntekter  3 576  3 682  3 554  3 339   
EBITA  355  371  326  314   
EBITA-margin  9,4%  10,1%  9,2%  9,4%   
Operasjonelle investeringer inkl egenutviklet software  205  115  188  199   
Antall ansatte  1 299  1 457  1 490  1 490   
EVRY Norge           
Driftsinntekter  6 085  6 093  6 180  6 607   
EBITA  326  322  359  356   
EBITA-margin  5,4%  5,3%  5,8%  5,4%   
Operasjonelle investeringer inkl egenutviklet software  145  255  334  209   
Antall ansatte Norge  2 660  3 344  3 378  3 457   
Antall ansatte Global Delivery  3 341  3 103  2 861  2 440   
EVRY Sverige           
Driftsinntekter  3 489  3 472  3 293  3 307   
EBITA  241  255  213  234   
EBITA-margin  6,9%  7,3%  6,5%  7,1%   
Operasjonelle investeringer inkl egenutviklet software  65  80  66  61   
Antall ansatte  1 939  2 218  2 308  2 305   

Nøkkeltall for konsernet

  2015  2014  2013  2012  2011 
Nøkkeltall (NOK mill)           
Driftsinntekter  12 860  12 773  12 600  12 731  12 841 
Resultat før av- og nedskrivninger (EBITDA)  -938  1 020  1 128  1 010  1 084 
Resultat før av- og nedskrivning av immaterielle eiendeler (EBITA)  -1 406  543  673  484  612 
EBITA før engangsposter  811  813  764  691  671 
EBITA-margin  -10,9 %  4,2 %  5,3 %  3,8 %  4,8 % 
EBITA-margin før engangsposter  6,3 %  6,4 %  6,1 %  5,4 %  5,2 % 
Antall ansatte  9 422  10 350  10 323  9 873  9 518 
Nøkkeltall per aksje (NOK)           
Resultat per aksje  1,10  1,10  -0,29  0,60  0,61 
EBITDA per aksje  -3,51  3,82  4,23  3,79  4,08 
Operasjonell kontantstrøm per aksje  0,96  3,64  3,83  2,71  2,00 
Operasjonell kontantstrøm før engangsposter per aksje  3,75  3,93  4,12  3,03  2,54 
Bokført egenkapital per aksje  8,03  16,02  20,04  20,46  19,89 
Gjennomsnitt antall utestående aksjer  267 187 441  266 994 898  266 798 981  266 421 202  265 912 188 
Soliditet           
Egenkapitalgrad  19 %  40 %  45 %  45 %  42 % 
Gearing  1,87  0,60  0,55  0,55  0,57 
Netto rentebærende gjeld (NOK mill)  4 008  2 568  2 966  3 007  3 024 
Likviditet (NOK mill)           
Likviditetsbeholdning  900  616  683  561  694 
Likviditetsreserve  2 209  2 414  2 145  2 013  1 931 
Operasjonell kontantstrøm  256  973  1 026  723  531 
Operasjonell kontantstrøm for engangsposter  1 002  1 048  1 099  807  676 
Investeringer i varige driftsmidler  297  398  484  425  378 
Investering i egenutviklet programvare  147  93  143  86  61 
Fri kontantstrøm til egenkapital  -187  482  396  211  92 
Netto arbeidskapital  -789  94  269  463  621 
Arbeidskapital i % av omsetning  -6,1 %  0,7 %  2,1 %  3,6 %  4,8% 

1) 2013 tallene er omarbeidet som følge av implementering av IFRS 11 Fellesordninger/Joint Arrangements med effekt fra 1. januar 2014, samt klassifisering av EVRY Danmark A/S som “ikke videreført virksomhet”.

2) 2012 tallene er omarbeidet som følge av implementering av endringer i IAS 19 (pensjon).

3) 2011 tallene er justert for justert for pensjonseffekt på NOK 112 mill (IAS 19).

Evry Årsregnskap 2015 pdf0.8MB