ÅRSRAPPORT 2015

Scroll, swipe or use keyboard arrows to navigate

Vi digitaliserer morgendagens vinnere

Som en av Nordens ledende kunnskapsbedrifter har vi svaret på våre kunders digitale utfordringer. Vi har innsikten, kompetansen og konseptene som trengs for deres digitale endringsreise. EVRY investerer nå for å gi våre kunder et størst mulig digitalt fortrinn.

Vi kaller satsningen Digital Advantage

+\

Nøkkeltall

Driftsinntekter 2015 (NOK mill)

12.9
MRD

EVRY konsern

Vår klimapåvirkning

0
2012
0
2013
0
2014
0
2015

Rangering fra Carbon Disclosure Project (CDP) som viser bedrifters miljøpåvirkning, der høyeste score er 100 poeng

Driftsinntekter 2015 (NOK mill)

Utvikling EBITA1) (NOK mill)

1) Justert for engangsposter

Utvikling operasjonell kontantstrøm1) (NOK mill)

1) Justert for engangsposter

Digital Advantage

En introduksjon til hva vi gjør

SPILL VIDEO

Vi skaper digitale fortrinn

Den digitale transformasjonen åpner store muligheter for EVRY. Samtidig stiller den økte krav til oss som leverandør. I 2015 gjorde vi vesentlige endringer for å styrke vår leveranseevne og konkurransekraft. 

CEO signature

Björn Ivroth
Konsernsjef EVRY

Les mer

Viktige avtaler i 2015

Akademiska Sjukhuset

For første gang leverer EVRY MetaVision som helhetlig IT-støtte til en anestesi- og intensivavdeling ved et universitetssykehus. Dette er også det første universitetssykehuset i Sverge som har innført MetaVision og PDMS (Patient Data Management System) for håndtering av pasientdata innen anestesi- og intensivbehandling. 

Vellinge kommune

EVRY har inngått en ny outsourcing-avtale med Vellinge kommune som blant annet omfatter kontorstøtte, service desk, applikasjonsdrift, serverplattform og nettverkstjenester. Avtalen er verdt MSEK 140 og gjelder i fem år. 

SUSSA-gruppen

SUSSA-gruppen og EVRY forlenger samarbeidet og har inngått en omfattende avtale på forvaltning, vedlikehold og videreutvikling av journalsystemet NCS Cross. SUSSA-gruppen består av fylkeskommunene i Sörmland, Blekinge, Västerbotten og Västernorrland, samt primærhelsetjenesten i Örebro. Avtalen har en verdi på MSEK 200 over fem år. 

eHälsomyndigheten

EVRY har inngått en omfattende driftsavtalen med eHälsomyndigheten. EVRY skal ha ansvaret for drift av virksomhetskritiske IT-systemer for blant annet digital resepthåndtering. Avtalen har en verdi på MSEK 69 og strekker seg over fire år med opsjon på to nye år. 

Skatteverket

EVRY har inngått en ny avtale med det svenske Skatteverket om utvikling, forvaltning, drift og levering av virksomhetsnære tjenester for statens personadresseregister (SPAR) som omfatter alle innbyggere i Sverige. EVRY skal også være distributør av personopplysninger fra Skatteverket til virksomheter som har konsesjon til å motta slik informasjon. Avtalen løper i seks år med opsjon på forlengelse i ytterligere tre år. Kontraktsverdien er omlag MSEK 180.

Region Skåne, fylkestinget i Sörmland og fylkestinget i Blekinge

EVRY har inngått en avtale med Region Skåne, fylkestinget i Sörmland og fylkestinget i Blekinge om leveranse av et omsorgsplanleggingsverktøy, til bruk for både leger og omsorgspersonell i hele regionen. Avtalen har en verdi på MSEK 60 og strekker seg over fem år. 

SDC

EVRY har inngått en ny avtale med SDC (Den svenska skogsnäringens informationsnav). EVRY skal forvalte og gi support for de tre virksomhetsløsningene STAR, LAGER og KOLA. Den nye avtalen innebærer også at EVRY skal tilby komplette løsninger og produktuavhengige tjenester. 

Centrala Studiestödsnämnden

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) og EVRY har forlenget sitt samarbeid. EVRY skal ifølge den nye avtalen levere stormaskintjenester, der moderne og standardisert teknologi skal gi stabilitet og kostnadseffektivitet. Avtalen er verdt MSEK 85 og strekker seg over fire år med opsjon på ytterligere tre år. 

Infratek

Infratek og EVRY har inngått en avtale for modernisering og leveranse av IT-drift for infrastruktur og applikasjonstjenester til hele Infratek-konsernet. Samarbeidet har som mål å sikre Infratek en robust, fleksibel og kostnadseffektiv IT-plattform. Avtalen har en verdi på MSEK 50 og strekker seg over fire år. 

Linkon

Linkon utvikler og leverer avanserte betalingssystemer for transportsektoren. Selskapet har inngått en avtale med EVRY på infrastrukturtjenester, stormaskin og service desk. Samarbeidet vil bidra til å gi de reisende sikker og rask tilgang til billetter. Avtalen har en verdi på MSEK 100 og strekker seg over tre år med opsjon på to nye år. 

Statens Vegvesen

Statens Vegvesen og EVRY har inngått en avtale om drift av Autosys Motorvognregister. Systemet håndterer registrering av alle norske kjøretøy og har omtrent 11 millioner oppslag i måneden. EVRY skal også levere Unit4 reiseregningssystem til Statens Vegvesen. Dette representerer startskuddet for et utvidet samarbeid mellom EVRY og Unit4. Avtalen har en samlet verdi på cirka MNOK 250 og strekker seg over fem år.

Toyota

Toyota Norge har valgt EVRY for standardisering og sentralisering av samhandlingsløsninger for Toyota Norge og deres forhandlere. Avtalen omfatter også drift av 2300 PC-klienter. Med den nye avtalen skal EVRY levere tjenester til Toyota Norge sentralt samt Toyotas omlag 100 lokasjoner rundt om i landet. Avtalen strekker seg over fem år.

Statsbygg

Gjennom målrettet og effektiv prosjektstyring har EVRY i ekspressfart implementert systemer for regnskap, innkjøp og prosjektstyring hos Statsbygg. Nå har selskapene også inngått en ny forvaltningsavtale. Avtalen har en verdi på MNOK 20-25 og strekker seg over fire år. 

Statoil

Statoil har gitt EVRY oppdraget med å rulle ut et dokumentstyringssystem for den globale leteaktiviteten. Løsningen har som mål å forbedre lagring, tilgang og gjenfinning av tusenvis av dokumenter som Statoils globale leteorganisasjon har generert gjennom mange års virksomhet.

Storebrand

Storebrand-konsernet, inkludert datterselskapet SPP i Sverige, har valgt EVRY som leverandør av Agresso som felles nordisk økonomisystem. Avtalen inkluderer også drift av systemet, og har en verdi på cirka MNOK 40 over fem år. 

Brønnøy kommune

Brønnøy kommune, som er vertskommune for det interkommunale IKT-samarbeidet på Helgeland, har valgt EVRY som leverandør av integrerte IKT-tjenester i kommunene. EVRY har også overtatt ansvaret for driften i de tre kommunene. Dette innebærer at EVRY skal levere helhetlige IKT-tjenester innenfor saksbehandling og arkivering, virksomhetssystem, portalløsning, rådgivning og driftstjenester. Avtalen har en samlet verdi på cirka MNOK 30 over tre år, samt en opsjonsverdi på ytterligere 50 millioner over fem år. 

Folkeregisteret

EVRY har signert en avtale med Skatteetaten om enerett på distribusjon av informasjon fra Folkeregisteret. Registeret inneholder nøkkelopplysninger om alle personer som er eller har vært bosatt i Norge. Avtalen har en verdi på MNOK 75 og strekker seg over tre år.

Jernbaneverket

EVRY og Jernbaneverket har inngått en avtale om utvikling og leveranse av et nytt, digitalt lagerstyringssystem. Løsningen vil gi Jernbaneverket en samlet, digital oversikt og administrasjon av alle komponenter ved 120 lagerlokasjoner over hele landet. Avtalen har en verdi på cirka MNOK 20 og strekker seg over ti år. 

Statkraft

Statkraft har inngått en rammeavtale med EVRY på leveranser av maskinvare. Avtalen omfatter leveranse av PC-er og periferiutstyr, samt distribusjon av dette både nasjonalt og internasjonalt. EVRY skal i tillegg til leveranse og support også bistå Statkraft med rådgivning for en fremtidsrettet produktstrategi. 

Bluegarden

Bluegarden har inngått ny avtale med EVRY på drift av infrastruktur. Selskapet har behov for en leverandør med sikre og stabile tjenester, og har valgt å videreføre samarbeidet med EVRY. Avtalen har en verdi på MNOK 55 og strekker seg over fem år. 

Länsförsäkringar Bank

EVRY har signert en avtale med Länsförsäkringar Bank som har en klar målsetting om å være ledende innenfor det digitale kundemøtet. Et absolutt krav til samarbeidspartner har derfor vært evnen til å raskt komme ut med nye banktjenester og produkter. EVRY har samarbeidet med Länsförsäkringar Bank i ti år. Den nye treårige avtalen omfatter utvikling og forvaltning av bankens kanalløsninger, samt integrasjon mot bankens eksisterende system. Dette omfatter også bankens kontorapplikasjoner og systemstøtte for kredittbehandling. Det er i tillegg inngått en egen avtale der EVRY skal levere hele verdikjeden av korttjenester.

Sparebanken Møre

Sparebanken Møre forlenger samarbeidet med EVRY som i tillegg til leveranse av bank- og driftstjenester skal levere neste generasjons kjernebank og betalingsløsninger. Dette skal gi økt fleksibilitet i et marked i rask endring. De nye løsningene tilfredsstiller kravene til forenkling og kostnadseffektivitet, og gjør banken enda bedre rustet til å møte kundenes forventninger til mer personlige og digitale opplevelser. Avtalen har en verdi på MNOK 185 og varer i tre år med opsjon på to nye år. 

De Samarbeidende Sparebankene

EVRY har inngått en langsiktig avtale med De Samarbeidende Sparebankene som består av sparebankene Haugesund Sparebank, Spareskillingsbanken, Luster Sparebank, Lillesands Sparebank, Søgne og Greipstad Sparebank, Voss Sparebank, Etne Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank og Flekkefjord Sparebank. EVRY skal levere bankløsninger og total drift av IT-plattformen til de ni sparebankene. Dette innebærer at EVRY skal levere neste generasjons kjernebank og betalingsløsninger. Avtalen har en verdi på MNOK 355 og strekker seg over fem år.

DNB

DNB og EVRY har inngått en ny langsiktig avtale på banktjenester. I tillegg til videreføring av betalings- og korttjenester, skal DNB ta i bruk en ny internasjonalt tilpasset betalingsløsning. EVRY skal levere fysiske kort og kortrelaterte tjenester som sikkerhetsløsninger og transaksjonsovervåking. EVRY vil fortsette å produsere kontaktløse kort for DNB og det forventes at mer enn én million DNB-kunder vil få kontaktløst kort. Ved å ta i bruk EVRYs nye betalingsplattform vil DNB få tilgang til en rekke betalingstjenester som vil gi raske endringer på brukersiden. Avtalen har en verdi på MNOK 620 basert på dagens volumer og strekker seg over en periode på fem år.

Hampden & Co

EVRY og den nyetablerte banken Hampden & Co har inngått en avtale om levering av kort og kortrelaterte tjenester, inkludert produksjon og personalisering. Løsningene EVRY leverer ivaretar regulatoriske EU-krav. Hampden & Co er den første privatbanken som er etablert i Storbritannia på 30 år. Den nye banken bygger på moderne og effektive bankløsninger for å kunne håndtere kunder i det private høyendesegmentet. 

Collector Bank

Collector Bank er en nisjebank som tilbyr innovative finansielle løsninger for privat- og bedriftskunder. Collector Bank og EVRY har inngått en avtale om konsolidering av alle Collector Banks kredittkortløsninger til én enkelt kredittkorttjeneste. EVRYs kompetanse og kjennskap til regelverk og tekniske krav var avgjørende for tildelingen. Som en del av avtalen skal EVRY levere en komplett kjede av tjenester for kortutstedelser, inkludert administrasjon, autorisasjon, personifisering, kortsikkerhet, svindelforebygging og døgnkontinuerlig support. Avtalen har en verdi på MNOK 25 og strekker seg over tre år.

Endringsreisen som gir digitale fortrinn

Fra kostnadseffektiv skyteknologi til modernisering og innovasjon, bidrar EVRY til kundenes digitale endringsreise. Felles for vår tilnærming er at vi ønsker å skape digitale fortrinn for våre kunder.

RUN betyr at vi hjelper våre kunder med drift og effektivisering av virksomheten gjennom digital teknologi som standardiserer, effektiviserer og gir kostnadsreduksjoner.

MODERNISE betyr at vi hjelper våre kunder med å oppnå fordeler ved å digitalisere og automatisere deres virksomhetsprosesser.

INNOVATE betyr at vi hjelper våre kunder gjennom en digital transformasjon som kan åpne opp for helt nye muligheter og forretningsmodeller. 

Run

Kundeeksempel: Envision

Nye våpen mot lave oljepriser

Med Envisions bransjeledende analyseløsninger og skybasert datakraft, utvikler EVRY morgendagens analysemuligheter for oljeindustrien.

Les mer

Modernize

Kundeeksempel: NSB

Enklere hverdag for passasjerer og konduktører

Med en mobil billettsalgløsning utviklet av EVRY digitaliserer NSB konduktørenes oppgaver. Med 1 300 håndholdte terminaler kan konduktørene yte bedre og raskere service til passasjerene. 

Les mer

Innovate

Kundeeksempel: BN Bank

Når lånekundene overtar bankens jobb

EVRYs Self Service Lending Solution har hjulpet BN Bank med å flytte lånesøknads-utfyllingen fra banken til kundene. BN Bank sparer tid og ressursbruk og kundene setter pris på enkelheten i tjenesten, som krever færre registreringer og skjemaer. 

Les mer

Vi introduserer EVRY Strategic Design Lab

Digital transformasjon påvirker alle industrier. Dagens forretningsmodeller og strategier vil i mange tilfeller trenge en revisjon. For å håndtere dette introduserer vi EVRY Strategic Design Lab. Dette er en satsning for å identifisere, skape og levere verdi for våre kunder ved å kombinere kompetanse på forretningsutvikling, bransjeerfaring, designtenking og digitale muskler. 

Les mer

Bilias digitale transformasjon

Konkurransefordel gjennom digitalisering

SPILL VIDEO

Årsrapport 2015

Konsernledelsen i EVRY

Janne Marie Log

Konserndirektør kommunikasjon og merkevare

Erfaring: Direktør for kommunikasjon, forskningsformidling og samfunnskontakt på Handelshøyskolen BI, direktør for kommunikasjon- og samfunnskontakt ved Norsk Landbrukssamvirke, rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, konsulent i Samferdselsdepartementet og Konkurransetilsynet.

Utdanning: Embetseksamen i sosialøkonomi fra Universitetet i Oslo, Solstrandprogrammet NHH/AFF og HPL/APHL fra IMD i Sveits.

Laxmi Akkaraju

Konserndirektør EVRY Global Delivery (konst.)

Erfaring: Laxmi Akkaraju er ansvarlig for EVRY Global Delivery Program og den overordnete strategien for EVRYs global delivery sentre i India, Ukraine og Latvia. Hun har også vært Country Manager for EVRY i Bangalore i India. Hun har vært ansatt i Intel (USA), Spirent (USA), og Holte Consulting (Norway), og sitter i styret i NUCC (Norwegian Ukrainian Chamber of Commerce).

Utdanning: Eksamen fra The University of Colorado i Boulder, USA, og hun er utdannet sivilingeniør.

Wiljar Nesse

Konserndirektør EVRY Financial Services

Erfaring: Konserndirektør for forretningsområdet bank og finans i EDB Business Partner. Nesse har tidligere arbeidet i Elkem og AP Dow Jones, og som leder og deleier av Manamind AS.

Utdanning: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Kolbjørn Haarr

Konserndirektør EVRY Norge

Erfaring: Konsernleder for Tieto i Sentral- Europa, Russland og Norge, administrerende direktør for Tieto Norge og medlem av konsernledelsen i Tieto med ansvar for telekom, media, energi og nye markeder. Han har hatt flere lederposisjoner i HP, blant annet direktør for HPs teknologitjenester i Nord- Europa og direktør for HP Services i Norge.

Utdanning: Ingeniørutdanning fra Stavanger Ingeniørhøyskole

Björn Ivroth

Konsernsjef

Erfaring: Mer enn 30 års erfaring i lederstillinger for CGI, IBM og Accenture, og som konsulent i McKinsey. Fra 2012-2014 var han administrerende direktør i CGI Sverige, hvor han ledet omleggingen av virksomheten.

Utdanning: Siviløkonom fra Handelshögskolan i Göteborg.

Henrik Schibler

CFO

Erfaring: Finansdirektør i ISS Norge, regional finansdirektør for ISS i Sentral-Europa og  nanssjef i ISS Group Operations. Schibler har også jobbet i FisherThermo Scientific/Nunc Group og i Egmont.

Utdanning: Mastergrad i Economics and Business Administration, med spesialisering innen ledelse, regnskap og økonomikontroll, fra Copenhagen Business School

Fredrik Almén

Konserndirektør EVRY Sverige

Erfaring: Vice President for Business Process Services and Software Business i CGI, COO i CGI Sverige og Vice President for Business Consulting. Han har også vært administrerende direktør i Antula Healthcare International, COO i KIN Group, Procurement Director i Eniro og Management Consultant i Accenture.

Utdanning: Master i Business Administration med spesialisering innen markedsføring, ledelse og forretningsstrategier fra Universitet i Stockholm.

Morten Sæther

Konserndirektør EVRY Operations

Erfaring: Flere lederstillinger i Telenor. Sæther startet i EDB i 2004 og begynte deretter i ErgoGroup i 2005.

Utdanning: Bachelor i Computer Science fra høyskolen i Sør-Trøndelag

Trond Vinje

Konserndirektør HR

Erfaring: HR-direktør i Scandic Hotels, HR-direktør i CGI Norge og HR-manager i ISS Facility Services. Vinje har også hatt lederstillinger i Skattedirektoratet og Accenture, og har bakgrunn som analytiker og konsulent i PA Consulting.

Utdanning: Master i statsvitenskap med spesialisering innen organisatoriske studier fra Universitetet i Oslo og Manchester Metropolitan University

Vår historie

1961

EDB etableres som Elektronisk Databehandling

1972

ErgoGroup etableres som Statens Datasentral

1995

Posten kjøper Statens Datasentral

2000

EDB kjøper Fellesdata

2001

EDB etableres i Sverige

2006

ErgoGroup kjøper SYSteam og Allianse

2007

2007

ErgoGroup kjøper BEKK Consulting

EDB etablerer Global Sourcing gjennom oppkjøp i Ukraina og India

2010

EDB og ErgoGroup fusjonerer og blir EDB ErgoGroup

2012

EDB ErgoGroup endrer navn til EVRY

2013

EVRY kjøper TAG System Finland

2015

Lyngen Bidco AS, et selskap indirekte kontrollert av private equity fond forvaltet av Apax Partners LLP, blir majoritetseier

2015

Björn Ivroth blir konsernsjef og gjør endringer i konsernledelsen og i organisasjonsstruktur

2015

EVRY inngår strategisk partnerskap med IBM på IT-infrastruktur

2015

EVRY tas av Oslo Børs

Mennesker og kultur

EVRY jobber målbevisst med tiltak som skal skape et trygt, godt og inkluderende arbeidsmiljø, med like muligheter for alle. Det settes av betydelige ressurser til kompetanse- og karriereutvikling. I 2015 kåret Universum i Norge EVRY til den fjerde mest attraktive arbeidsplassen i IT-bransjen for studenter.

-
Norge
-
Sverige
-
India
-
Ukraina
-
Latvia
-
Finland
-
Bulgaria
-
Totalt
Les mer

Vår virksomhet

EVRY er organisert i følgende markedssegmenter: EVRY Financial Services, EVRY Norge og EVRY Sverige. EVRY Financial Services leverer tjenester til bank og finans med et internasjonalt nedslagsfelt, mens EVRY Norge og EVRY Sverige betjener de respektive markeder. På tvers av disse markedssegmentene leveres det IT-drift gjennom EVRY Operations og outsourcingstjenester gjennom EVRY Global Delivery, med offshoring i India, nearshoring i Ukraina og førstelinje kundeservice i Latvia.

EVRY Global Delivery

EVRY tilbyr gjennom selskapets Safeshoring-program nordiske kunder det beste innen globale leveranser.

Les

EVRY Financial Services

EVRY Financial Services er en komplett bransjevertikal med ansvar for selskapets leveranser til bank- og finanskunder.

Les

EVRY Norge

EVRY leverer innovative og forretningskritiske løsninger til landets største virksomheter i både offentlig og privat sektor samt til en betydelig del av SMB-markedet.

Les

EVRY Sverige

EVRY er den største leverandøren av IT-tjenester for små og mellomstore bedrifter i Sverige

Les

EVRY Operations

Nettskyen er et strategisk redskap for innovasjon, digitalisering og forretningsutvikling.

Les